Untitled Document


I am what I like

 

由成功登記月份起至2021年12月31日,憑恒生MPOWER卡累積每月合資格零售簽賬金額達HKD3,000 ,指定流動支付、網上及海外簽賬可激賺5% Cash Dollars 回贈 !
同時登記「簽賬激賞」更激賺高達額外9% Cash Dollars 回贈#!

 

獎賞簽賬類別 簽賬回贈
流動支付簽賬
Apply Pay Google Pay Samsung Pay
本地餐飲、時裝鞋履及休閒娛樂
Apply Pay 包括 :  餅店、快餐店及咖啡店               
Apply Pay

 5%
Cash Dollars
回贈
(同時登記「簽賬激賞」可合共兼享高達額外 9% Cash Dollars 回贈#!)

網上簽賬

所有網上簽賬

Apply Pay

 

海外簽賬

Apply Pay

 

註:

 

Apple Pay為Apple Inc.商標,已於美國及其他國家/地區註冊。
Google Pay為Google Inc.商標。
Samsung Pay是Samsung Electronics Co., Ltd.的註冊商標。

 

 

 

 

 

 

 

即時網上登記簡單方便!
想享盡優惠,即時網上登記Movie 的MCL網上購票免手續費 之優惠!
現時步驟
1
登記
2
確認
3
完成
請輸入你的信用卡號碼。 閣下輸入之信用卡號碼並不正確或不符合資格,請重新輸入。 閣下輸入之信用卡號碼並不是MPOWER卡,請重新輸入。 對不起,你的要求現暫未能執行。請關閉所有瀏覽器並稍候再試。閣下亦可致電登記熱線2998 6038(於選擇語言後按「2」字)登記。 參考編號已超過字數限制。
請即輸入閣下信用卡號碼:

兼享Cash Dollars當錢使 簽賬連環賞
 

Cash Dollars當錢使 每日大抽獎

於全港任何Cash Dollars特約商戶簽賬時扣Cash Dollars當錢使,主卡客戶即自動獲享當日抽獎機會1次,日日有機會贏取高達$1,000 Cash Dollars,無需登記。

 

額外高達4% Cash Dollars回贈

由2021月9月1日至11月30日,由成功登記月份起計,凡每月累積合資格簽賬金額,當月的合資格網上購物、流動支付、全港食府、百貨公司及醫健及美容簽賬可享額外獎賞,立即登記!

 

> <img class=
 
 

借定唔借?還得到先好借!